Mar 7
Giới thiệu chiến dịch
Khi giới thiệu thành công 1 người tham gia chiến dịch, bạn sẽ nhận được quà tặng là khoá học xây dựng Messenger Chatbot cùng HaraFunnel. Thời gian diễn ra từ 00:00 04/12/2020 đến 23:59 01/01/2022
Xem thêm
Hướng dẫn tham gia chiến dịch